?>

Spoedeisende Hulp

Hospital at Home patiënten worden geïdentificeerd en geïncludeerd op de Spoedeisende Hulp (SEH). De zorgverleners op de SEH gebruiken een SEH-zakkaartje om te beoordelen of een patiënt in aanmerking komt. Het zakkaartje bevat verschillende inclusie- en exclusiecriteria op basis waarvan het besluit wordt genomen. Zo wordt er gekeken naar de medische toestand van de patiënt door gebruik te maken van de MEWS (Modified Early Warning Score), en ook naar de omgeving van de patiënt. Zo is een belangrijke voorwaarde voor Hospital at Home dat een mantelzorger beschikbaar is. De onderzoekmedewerker van Hospital at Home verifieert of er inderdaad wordt voldaan aan alle inclusiecriteria, en bekijkt of geen van de exclusiecriteria aanwezig is.

In het voorjaar van 2018 is tevens het zorgpad kwetsbare ouderen op de SEH geïmplementeerd op de Spoedeisende Hulp. De richtlijnen die horen bij dit zorgpad, beschrijven hoe kwetsbaarheid bij ouderen tijdig kan worden herkend en behandeld. Hospital at Home is één van de mogelijkheden om kwetsbare ouderen te behandelen.

 

Artikelen

Congres: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

3 jan. 0 Actueel
Op 15 januari organiseert het Leids Congres Bureau het congres 'Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis'...

Eerste World Hospital at Home Congress in Madrid

3 dec. 0 Actueel
Op 5 en 6 april 2019 vindt het eerste World Hospital at Home Congress (WHAHC 2019) plaats in Madrid,...

Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen

29 okt. 0 Actueel
Op woensdag, 21 november vindt het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen plaats in het LUMC, Le...

Zorgvisie: ‘Achter elke regel schuilt een belang’

29 jul. 0 Actueel
Bart Kiers, journalist bij Zorgvisie, interviewde Sophia de Rooij over Hospital at Home...

Acute verwijzing naar het ziekenhuis: de overwegingen

30 jun. 0 Actueel
Huisartsen moeten kiezen of ze een oudere met een cognitieve stoornis, zoals dementie, naar het ziek...