?>

Implementatie samenvatting

Deze samenvatting beschrijft de activiteiten die zijn georganiseerd om Hospital at Home te kunnen implementeren.

Voorbereiding
Voordat de eerste Hospital at Home patiënten ook daadwerkelijk ziekenhuiszorg thuis kunnen ontvangen, is er een hele voorbereiding nodig geweest. Na toekenning van de onderzoeksubsidie, zijn in december 2014 deze voorbereidingen voor Hospital at Home in Nederland gestart.

Invitational conferences
De eerste stap was om zorgprofessionals van binnen en buiten het ziekenhuis, belangenbehartigers, kennisorganisaties en andere betrokkenen te raadplegen en te bevragen. Aan de regiotafels van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de vier Noordelijke provincies werd met behulp van het Zorg Innovatie Forum (ZIF) allereerst contact gelegd met belangstellenden en mogelijke partners  voor Hospital at Home. Er zijn vervolgens drie invitational conferences gehouden in 2015, waarna duidelijk werd wie actief betrokken wilden zijn bij de verdere totstandkoming van het Hospital at Home zorgprogramma.

Projectorganisatie
Parallel aan de draagvlakverkenning, is de projectorganisatie in het UMCG verder ingericht. Binnen het UMCG zijn interne partners  betrokken , zoals de coördinatoren non-trauma van de Spoedeisende Hulp, de ziekenhuisapotheek, de transferverpleegkundigen, de sector directie, de bedrijfsmanager, de financiële administratie en zorginkoop. Deze steun bleek  onder meer  van belang bij het overleg met de zorgverzekeraar en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Draagvlakverkenningen
Vervolgens zijn verschillende draagvlakverkenningen gedaan, waaronder een enquête bij leden van Zorgbelang Groningen en bij deelnemers van het initiatief Knarrenhof. Naast deze draagvlakverkenningen in de samenleving, heeft er een stakeholder analyse plaats gevonden onder belanghebbenden op verschillende niveaus (patiënten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en politici).

Mogelijke barrières bij de implementatie  van Hospital at Home, zoals gebleken uit de draagvlakverkenning, zijn de afstemming met partners (andere processen, werkwijzen, dossiers), de klinische status van de patiënt thuis behouden (geen passende DBC) en de financiering (onzekerheid van de kosten voor Hospital at Home zorg).

Voor de afstemming met partners, zijn de processen en de werkwijzen gezamenlijk in kaart gebracht met behulp van protocollen (uniforme werkwijze), flowcharts  (processen) en checklists  (overeengekomen rapportage).

Betrokkenheid professionals
Daarnaast is op meerdere manieren in het UMCG en in de regio de belangstelling en het draagvlak onder direct betrokken professionals gepeild. Zo is een vragenlijst uitgezet voor artsen op de Spoedeisende Hulp en zijn interviews gehouden met case managers dementie en huisartsen . De hiermee verkregen informatie heeft bijgedragen aan de meer concrete en praktische invulling van Hospital at Home zorg, waarbij de protocollen nog meer zijn aangescherpt.

Financiering
Allereerst werd de mogelijkheid tot financiering voor Hospital at Home zorg onderzocht door te beoordelen welke zorgproducten volgens de huidige wet- en regelgeving al declarabel waren. Hiervoor is de ziektegeschiedenis van enkele patiënten beoordeeld middels een min/max -analyse. In het najaar van 2017 wordt een innovatieaanvraag bij de NZa samen met de zorgverzekeraar besproken. Met behulp van deze aanvraag, kan uiteindelijk een declaratietitel voor Hospital at Home zorg (klinische zorg in de thuissituatie) worden voorbereid. Om deze aanvraag te onderbouwen, is door de financial controllers van het UMCG een schatting gemaakt van de Hospital at Home kosten in vergelijking met de kosten van reguliere ziekenhuisopnames. De daadwerkelijke kosten worden samen met Healthwise geanalyseerd.

Communicatie en PR
De doelstellingen van het Hospital at Home zorgprogramma zijn inmiddels ook door de Tweede kamer omarmd. Er is geld vrijgemaakt om de snelle implementatie van het Hospital at Home zorgprogramma in Nederland te bevorderen. Hiertoe is onder meer deze website ingericht en zullen er meer activiteiten worden opgestart. Ook is er in de pers  veel aandacht voor deze in Nederland nieuwe zorgvorm.

Om alle betrokkenen te blijven informeren en voorzien van actuele informatie, zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar, waaronder een informatievideo en een film in samenwerking met zorgorganisatie Icare, over de mogelijkheden van samenwerking en de inzet van de thuiszorg. Daarnaast is foldermateriaal voor patiënten en naasten beschikbaar, evenals FAQ en een fotostrip,  waarin het Hospital at Home zorgprogramma visueel wordt toegelicht. Tot slot is en wordt Hospital at Home door middel van presentaties, ketenoverleggen en rollenspellen  tijdens verschillende bijeenkomsten en gelegenheden, voor verschillende doelgroepen,  toegelicht.

En blijf ons vooral ook volgen op Twitter.

Artikelen

Congres: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

3 jan. 0 Actueel
Op 15 januari organiseert het Leids Congres Bureau het congres 'Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis'...

Eerste World Hospital at Home Congress in Madrid

3 dec. 0 Actueel
Op 5 en 6 april 2019 vindt het eerste World Hospital at Home Congress (WHAHC 2019) plaats in Madrid,...

Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen

29 okt. 0 Actueel
Op woensdag, 21 november vindt het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen plaats in het LUMC, Le...

Zorgvisie: ‘Achter elke regel schuilt een belang’

29 jul. 0 Actueel
Bart Kiers, journalist bij Zorgvisie, interviewde Sophia de Rooij over Hospital at Home...

Acute verwijzing naar het ziekenhuis: de overwegingen

30 jun. 0 Actueel
Huisartsen moeten kiezen of ze een oudere met een cognitieve stoornis, zoals dementie, naar het ziek...