?>

Case Report Form

Het Case Report Form (CRF) bevat vragenlijsten welke door de zorgverleners, onderzoekmedewerker, patiënt en mantelzorger worden ingevuld. Zo wordt de MEWS-score (Modified Early Warning Score) ingevuld (zie het SEH-zakkaartje voor de score methodiek) en worden testen voor delier en cognitie afgenomen. Ook wordt er gevraagd naar het lichamelijk functioneren en de gezondheidstoestand van de patiënt. Dagelijkse metingen die in het CRF worden genoteerd, hebben betrekking op pijn, vallen, katheter, infecties, intake, decubitus en delier. Daarnaast wordt de mantelzorger gevraagd naar diens ervaring van Hospital at Home. Tot slot wordt de tevredenheid van de thuiszorgverpleegkundige, Hospital at Home arts en Hospital at Home medisch specialist meegenomen in het onderzoek. Metingen worden verricht en vragenlijsten worden afgenomen bij diverse meetpunten: baseline (fase SEH/ziekenhuis), ontslag, en 3 en 6 maanden na ziekenhuisopname. Al deze gegevens worden gebruikt bij het onderzoek naar de haalbaarheid van Hospital at Home.

 

Artikelen

Congres: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

3 jan. 0 Actueel
Op 15 januari organiseert het Leids Congres Bureau het congres 'Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis'...

Eerste World Hospital at Home Congress in Madrid

3 dec. 0 Actueel
Op 5 en 6 april 2019 vindt het eerste World Hospital at Home Congress (WHAHC 2019) plaats in Madrid,...

Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen

29 okt. 0 Actueel
Op woensdag, 21 november vindt het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen plaats in het LUMC, Le...

Zorgvisie: ‘Achter elke regel schuilt een belang’

29 jul. 0 Actueel
Bart Kiers, journalist bij Zorgvisie, interviewde Sophia de Rooij over Hospital at Home...

Acute verwijzing naar het ziekenhuis: de overwegingen

30 jun. 0 Actueel
Huisartsen moeten kiezen of ze een oudere met een cognitieve stoornis, zoals dementie, naar het ziek...