Spoedeisende Hulp

Hospital at Home patiënten worden geïdentificeerd en geïncludeerd op de Spoedeisende Hulp (SEH). De zorgverleners op de SEH gebruiken een SEH-zakkaartje om te beoordelen of een patiënt in aanmerking komt. Het zakkaartje bevat verschillende inclusie- en exclusiecriteria op basis waarvan het besluit wordt genomen. Zo wordt er gekeken naar de medische toestand van de patiënt door gebruik te maken van de MEWS (Modified Early Warning Score), en ook naar de omgeving van de patiënt. Zo is een belangrijke voorwaarde voor Hospital at Home dat een mantelzorger beschikbaar is. De onderzoekmedewerker van Hospital at Home verifieert of er inderdaad wordt voldaan aan alle inclusiecriteria, en bekijkt of geen van de exclusiecriteria aanwezig is.

In het voorjaar van 2018 is tevens het zorgpad kwetsbare ouderen op de SEH geïmplementeerd op de Spoedeisende Hulp. De richtlijnen die horen bij dit zorgpad, beschrijven hoe kwetsbaarheid bij ouderen tijdig kan worden herkend en behandeld. Hospital at Home is één van de mogelijkheden om kwetsbare ouderen te behandelen.

 

 

 

Artikelen

Hospital at Home Risicoanalyse

20 dec. 0 Actueel
Afgelopen vrijdag 15 december 2017, heeft de ‘One Hour PRI’ sessie van Hospital at Home plaatsge...

Hospital at Home fotostrip: het verhaal van Piet en Rosa

26 sep. 5 Actueel
"Voel je je vandaag wat beter, Piet?" vraagt Rosa. "Uche uche, ja hoor, gaat wel. Gaan we naar buite...

Hospital at Home Kick-off Meeting

26 jun. 0 Actueel
Op vrijdag 23 juni vond in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de Kick-Off meeting pla...

‘Acute zorg voor de kwetsbare ouderen’

24 apr. 0 Actueel
In opdracht van de minister van VWS pakt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland het...

Internistendagen 2017: Hospital at Home

19 apr. 0 Actueel
Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april is het tijd voor de 29ste Internistendagen in het MECC Maastric...