Hospital at Home team

Bij het onderzoek naar ziekenhuiszorg in de thuissituatie, zijn diverse zorgverleners betrokken. De samenstelling van het Hospital at Home team is als volgt:

Hospital at Home arts: Werkzaam in het UMCG. Bezoekt patiënt thuis 1x/dag, beoordeelt de patiënt en stelt het medisch beleid op/bij en stelt het zorgbehandelplan op. Doet spoedbezoeken tijdens kantooruren op verzoek van de H@H-verpleegkundige. Overlegt met Hospital at Home achterwacht indien nodig.

Hospital at Home achterwacht: Werkzaam in het UMCG (medisch specialist internist-ouderengeneeskunde/geriater). Is beschikbaar voor klinische vragen van de Hospital at Home arts.

Thuiszorg verpleegkundige: Werkzaam bij de thuiszorgorganisatie. Bezoekt patiënt thuis 3x/dag, waarbij de patiënt dagelijks wordt beoordeeld. Uit te voeren zorgtaken zijn het doen van controles, toediening van medicatie en contact onderhouden met familie en Hospital at Home arts. Is verder aanspreekpunt voor paramedische zorg, huisarts en de informele zorg.

Huisarts: Fungeert in normale rol. Is betrokken bij de zorg, maar niet eindverantwoordelijk voor de zorg. Beschikbaar voor overleg voor, tijdens en na opname van de patiënt met de Hospital at Home arts en verpleegkundige. Neemt na ontslag uit Hospital at Home de behandeling en coördinatie van zorgtaken over.

Fysiotherapeut: Werkzaam bij een (externe) fysiotherapiepraktijk. Bezoekt de patiënt indien nodig, waarbij fysiotherapeutische zorg en oefeningen worden aangereikt voor goed herstel van de patiënt.

Apotheker: Werkzaam in het UMCG. Is verantwoordelijk voor de medicatie in de Hospital at Home situatie. Beheert het medicatieoverzicht, verstrekt medicatie en is telefonisch bereikbaar voor overleg. Bij ontslag uit Hospital at Home wordt gezorgd voor ontslagmedicatie en tevens wordt het medicatieoverzicht opgesteld.

Transferverpleegkundige: Werkzaam in het UMCG. Organiseert de zorg in de thuissituatie, zodat de patiënt met Hospital at Home zorg naar huis kan. Inventariseert de benodigde zorg inclusief eventuele hulpmiddelen en creëert hiervan een overzicht.

Onderzoeksverpleegkundige: Werkzaam in het UMCG. Voert de includeringsgesprekken op de Spoedeisende Hulp met de patiënt en de mantelzorger. Draagt zorg voor het verzamelen van onderzoekdata.

 

Artikelen

Hospital at Home Risicoanalyse

20 dec. 0 Actueel
Afgelopen vrijdag 15 december 2017, heeft de ‘One Hour PRI’ sessie van Hospital at Home plaatsge...

Hospital at Home fotostrip: het verhaal van Piet en Rosa

26 sep. 5 Actueel
"Voel je je vandaag wat beter, Piet?" vraagt Rosa. "Uche uche, ja hoor, gaat wel. Gaan we naar buite...

Hospital at Home Kick-off Meeting

26 jun. 0 Actueel
Op vrijdag 23 juni vond in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de Kick-Off meeting pla...

‘Acute zorg voor de kwetsbare ouderen’

24 apr. 0 Actueel
In opdracht van de minister van VWS pakt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland het...

Internistendagen 2017: Hospital at Home

19 apr. 0 Actueel
Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april is het tijd voor de 29ste Internistendagen in het MECC Maastric...