Ter voorbereiding van het Hospital at Home onderzoek, zijn diverse draagvlakverkenningen gedaan. Het doel van deze verkenningen is de implementatie van een Hospital at Home zorgprogramma dat aansluit bij de wensen van de patiënt, de mantelzorger en de betrokken zorgverleners.

 • Stakeholder analyse
  Diverse stakeholders op het gebied van onderzoek, zorg en bedrijfsvoering, zijn geïnterviewd om mogelijke implementatie barrières in kaart te brengen.
 • Zorgbelang Groningen
  Respondenten van gemiddeld 64 jaar oud, zijn gevraagd naar hun meningen en wensen ten aanzien van Hospital at Home.
 • Inventarisatie Knarrenhof
  Respondenten tussen de 50 en 60 jaar oud, hebben aangegeven hoe zij denken over Hospital at Home, vanuit het perspectief van de mantelzorger.
 • Onderzoek op de Spoedeisende Hulp (SEH)
  Onder SEH-artsen en medisch specialisten (i.o.) werkzaam op de SEH, is een online survey gedaan volgend op een presentatie met uitleg over Hospital at Home, waarna aandachtspunten zijn meegenomen bij de voorbereidingen van Hospital at Home.
 • Interviews met case managers dementie
  Case managers dementie staan als zorgverlener dichtbij de patiënt en zijn gevraagd naar hun ervaringen en tips, met als doel het opstellen van een informatiefolder voor de patiënt en de mantelzorger.
 • Interviews met huisartsen
  De verantwoordelijkheid voor Hospital at Home ligt bij de tweede lijn (het ziekenhuis) en niet bij de eerste lijn (de huisarts). Middels interviews geven huisartsen aan hoe zij hier tegenaan kijken.

Artikelen

Hospital at Home Risicoanalyse

20 dec. 0 Actueel
Afgelopen vrijdag 15 december 2017, heeft de ‘One Hour PRI’ sessie van Hospital at Home plaatsge...

Hospital at Home fotostrip: het verhaal van Piet en Rosa

26 sep. 5 Actueel
"Voel je je vandaag wat beter, Piet?" vraagt Rosa. "Uche uche, ja hoor, gaat wel. Gaan we naar buite...

Hospital at Home Kick-off Meeting

26 jun. 0 Actueel
Op vrijdag 23 juni vond in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de Kick-Off meeting pla...

‘Acute zorg voor de kwetsbare ouderen’

24 apr. 0 Actueel
In opdracht van de minister van VWS pakt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland het...

Internistendagen 2017: Hospital at Home

19 apr. 0 Actueel
Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april is het tijd voor de 29ste Internistendagen in het MECC Maastric...