Hospital at Home Risicoanalyse

20 december 2017 5 reacties Actueel

Afgelopen vrijdag 15 december 2017, heeft de ‘One Hour PRI’ sessie van Hospital at Home plaatsgevonden. Met de One Hour PRI kan binnen één uur een prospectieve risicoanalyse worden uitgevoerd. Dit houdt in dat voordat een zorgtraject van start gaat, alle betrokkenen aangeven welke risico’s er voor de patiënt bestaan en hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. In een groepssessie worden de risico’s geprioriteerd en geëvalueerd. Op deze manier wordt gezamenlijk bepaald wat de patiëntveiligheid ten goede komt.

Prof. Dr. Sophia de Rooij trapte af. “De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt aan het inrichten van het Hospital at Home zorgprogramma. De risicoanalyse doen we ook samen, zodat we geen risico’s over het hoofd zien en de risico’s samen met vertrouwen kunnen beheersen.”

Alvorens de groepssessie, is aan elke partner gevraagd welke risico’s hij of zij ziet, en welke maatregelen genomen kunnen worden. Deze informatie is verzameld en onderverdeeld in diverse thema’s zoals zorg, logistiek, administratie en financiën. Deze verzameling van risico’s is afgedrukt op A3 vellen. Tijdens de interactieve groepssessie, zijn de risico’s met stickers geprioriteerd. Per risico kon worden aangegeven of deze urgent (rode sticker), minder urgent (blauwe sticker) of een quick win (groene sticker) is.

                  

De meest urgente risico’s bleken betrekking te hebben op logistiek en zorg, zoals het met spoed leveren van hulpmiddelen en het includeren van Hospital at Home patiënten op een hectische SEH. Ook zijn er quick wins benoemd, risico’s die relatief gemakkelijk beheerst kunnen worden. Zo wordt er in het UMCG specifiek aandacht besteed aan kwetsbare ouderen, zodat de patiënt zo goed mogelijk geholpen kan worden. Zelfs de meest urgente risico’s bleken controleerbaar te zijn door deze met elkaar te bespreken. Eén van de aanwezigen zei: “Samenwerkingsverbanden zoals bij Hospital at Home werken heel verbindend, dat is mooi om te zien. Dit soort initiatieven laten zien dat we met elkaar streven naar de beste zorg voor de patiënt.”

Al met al blijkt wederom dat het Hospital at Home zorgprogramma door alle partners gezamenlijk is en wordt ingericht. Het belangrijkste is om de eerste Hospital at Home patiënten zorgvuldig te evalueren, door de genoemde risico’s in het oog te houden. We kunnen goed gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Mochten zich risico’s of onzekerheden voordoen, dan lossen we dit samen op. Dit geeft nog meer vertrouwen voor de toekomst!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Verwante artikelen

Hospital at Home fotostrip: het verhaal van Piet en Rosa

26 sep. 5 Actueel
"Voel je je vandaag wat beter, Piet?" vraagt Rosa. "Uche uche, ja hoor, gaat wel. Gaan we naar buite...

Hospital at Home Kick-off Meeting

26 jun. 0 Actueel
Op vrijdag 23 juni vond in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de Kick-Off meeting pla...

‘Acute zorg voor de kwetsbare ouderen’

24 apr. 0 Actueel
In opdracht van de minister van VWS pakt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord Nederland het...

Internistendagen 2017: Hospital at Home

19 apr. 0 Actueel
Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april is het tijd voor de 29ste Internistendagen in het MECC Maastric...

Medisch Contact: Ouderen herstellen beter thuis dan in het ziekenhuis

27 mrt. 0 Actueel
Medisch Contact, een Nederlands weekblad voor artsen, interviewde Sophia de Rooij en Maaike Pouw ove...